Fyzická ostraha

Naše společnost poskytuje profesionální služby od roku 1990.

Fyzická ostraha

Bezpečnostní agentura HEROS chrání majetek a osoby ve výrobním závodě. Pracovníci fyzické ostrahy kontrolují všechny osoby procházející turniketem a projíždějící vozidla

Pracovníci HEROSu jsou zodpovědní i za obsluhu kamerového systému, elektronického požárního systému a také provádí pochůzkovou činnost v areálu závodu

Za pomoci psa, techniky a spolupráce s Dohledovým centrem HEROSu zadržují lupiče na místě činu...

Pracovníci HEROSu předávají lupiče zásahové jednotce a pokračují ve střežení objektu...

Technická ostraha - montáže

Naše společnost nabízí komplexní postup při výběru a následné realizaci vhodného zabezpečení objektu.

Montáže

HEROS splnil sen mladé rodině o bezpečném domově. Markovi, Lindě a malému Honzíkovi představil bezpečnostní technik řešení ochrany jejich domu.

Montáž zabezpečovacího systému zvládli technici HEROSu během rekonstrukce domu v krátkém čase...

Před dokončením stavebních úprav technik HEROSu připojil na místě systém do PCO HEROSu...

Technik HEROSu předal ukončenou zakázku bezpečnostního systému Lindě a odborně ji proškolil na obsluhu jejich zařízení...

Technická ostraha – střežení

Naše společnost využívá vlastní Pult centralizované ochrany - PCO.

Střežení

PULT centralizované ochrany zaznamenal “POPLACH“ v rodinném domu Marka, Lindy a Honzíka, kteří jsou na dovolené. Operátorka Kamila přeposílá “POPLACH“ do GPS navigace nejbližšího zásahového vozu HEROSu a zároveň se jí na monitoru objevil detail domu s lupičem v okně...

Výjezdová skupina Michal s Radkem nasedá do vozu a přijímá z GPS navigace zaslaný poplach

Za pomoci využívané techniky HEROSu, byl zásah tak rychlý, že lupič neměl šanci.

Také díky připojeným kamerám na objektu byl lupič včas a úspěšně dopaden při zaznamenaném útěku z místa činu.

Náhradní plnění

Náhradní plnění poskytujeme vlastními zaměstnanci.

Náhradní plnění

Marek je jednatel výrobní společnosti a zaměstnává 120 pracovníků. Vzhledem k náročnosti a specifikaci výroby, nemůže zaměstnat zdravotně znevýhodněné pracovníky. Ročně tak odvádí státu značnou část finančních prostředků jako kompenzaci.

Marek našel na stránkách HEROS servisu řešení, v podobě odběru zboží či služeb, které jsou poskytovány našimi „chráněnými“ pracovníky

Ročně Marek ušetří své firmě nemalou finanční částku a zároveň má zajištěné služby fyzické nebo technické ostrahy, úklidové služby nebo dodávku úklidových prostředků

Dohledové centrum 24 nonstop 608 955 501