Fyzická ostraha majetku a osob

Bezprostřední ostraha areálů, ochrana osob a majetku, vstupní a výstupní režim osob a dopravních prostředků, pravidelná pochůzková činnost.

Fyzická ochrana je činnost poskytující ochranu majetku i osob a zahrnuje tyto služby:
 • specializovaná ostraha obchodních domů a průmyslových objektů

 • obsluha operačních středisek (včetně kamerových systémů)

 • obsluha telefonních ústředen, podatelen a zajištění jiných administrativních služeb

 • recepční služba

 • služby hotelových detektivů

 • komplexní služby parkovišť

 • detektivní služba

 • pořadatelská služba

 • osobní ochrana osob

 • technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

 

Bezpečnostní pracovník – strážný na objektu vrátnice nebo recepce je zpravidla první osobou, se kterou se návštěvník při vstupu do areálu hlídaného objektu setká. Pracovníci ostrahy jsou v době výkonu služby řádně ustrojeni a upraveni v souladu s výstrojním řádem společnosti, službu vykonávají ve stejnokroji opatřeném služebním průkazem a jsou vybaveni věcnými obrannými prostředky. Bezpečnostní pracovníci jsou pravidelně proškolováni, odbornou způsobilost prokazují certifikátem o úspěšném vykonání zkoušky odborné způsobilosti s dílčí kvalifikací strážný.

 

Systém ochrany majetku spočívá zejména v plnění obecných úkolů služeb ochrany majetku a osob při ostraze objektu:

1) kontrolní propustková služba – zpravidla na pevných stanovištích

 • zamezení neoprávněného vstupu (odchodu) osob nebo vjezdu (výjezdu) motorových vozidel so objektu a mimo objekt
 • kontroly osob a dopravních prostředků s cílem zjištění neoprávněného vnášení a vynášení nebo přepravy věcí

2) kontrolní činnost zabraňující rozkrádání, ztrátám, poškozování, zničení či zneužívání majetku spočívá především v

 • kontrole uzamčenosti dveří a oken

 • kontrole neporušenosti obalů

 • kontroly úplnosti zařízení, vybavení apod.

3) ostraha doplněná pochůzkovou činností zaměřená na plnění následujících úkolů

 • nedovolit vstup a odchod nepovolaných osob a vjezd a výjezd neoprávněných vozidel do objektu a mimo objekt spolu s nedovoleným vnášením a vynášením nebo přepravou věcí mimo kontrolní propustkovou službu

 • zabránit vzniku mimořádných událostí nebo zmenšit jejich následky v objektu (požár, výbuchplynu, únik vody, živelné pohromy)

4) realizace zásahů – bezpečnostních opatření při mimořádných událostech silami bezpečnostních pracovníků nebo s jinými subjekty (Policie ČR, hasiči)

 • doplňková opatření realizovaná po dohodě s vedením objektu

 • systém opatření prevence a opatření při vzniku mimořádných situací a krizových jevů v objektu a jeho bezprostřední blízkosti

5) vyrozumění instituce poskytující první pomoc, jako jsou havarijní služby (voda, plyn, energetika), záchranné zdravotní služby apod.

6) obsluha EPS a kamerového systému, vedení dokumentace

Ke zkvalitnění fyzické ostrahy a ke kontrole strážných provádějících ostrahu, naše firma na střežený objekt zdarma instaluje "Systém obchůzkové kontroly". Po objektu jsou rozmístěny kontrolní body a ostraha je vybavena snímačem, se kterým musí projít předem stanovenou trasu a tímto snímačem pak snímá data z jednotlivých kontrolních bodů. Data ze snímače jsou pak přenesena do počítače, který zobrazí datum, přesný čas, číslo kontrolního bodu, číslo strážného apod.

 

V roce 2010 - 2011 investuje HEROS GROUP s.r.o. do vzdělávání firemních zaměstnanců částku 528.000 Kč.

Od 1. 8. 2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Od října 2010 probíhají v naší firmě zkoušky odborné způsobilosti pro dílčí kvalifikaci STRÁŽNÝ.

Po úspěšném složení písemných a následně ústních testů, získá zaměstnanec osvědčení dílčí kvalifikace "Strážný". Do konce června roku 2012 musí složit tuto zkoušku všichni zaměstnanci, kteří vykonávají ostrahu majetku a osob. Bez osvědčení dílčí kvalifikace strážný, nemůže zaměstnanec tuto práci dále vykonávat.

Obsah pravidelných školení je zaměřen na

 • provádění ochrany a ostrahy majetku a osob

 • uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR

 • aplikování právních základů bezpečnostní činnosti

 • kontrolu osob na vrátnicích, branách a vlečkách (zaznamenávání průchodů a průjezdů, vydávání klíčů apod.)

 • pochůzkovou a kontrolní činnost ve střežených objektech

 • dozor v objektech a na veřejných prostranstvích

 • provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení škod a ztrát na majetku a zdraví osob

 • používání věcných bezpečnostních prostředků

 • vedení dokumentace o ostraze, pátrání, kontrolách, poskytnutých službách

 • právní základy bezpečnostní činnosti

 • bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrana a zásady poskytování první pomoci

Máte zájem o fyzickou ostrahu? Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Ondřej Václavík

operátor dohledového centra
+420 608 955 501
info@heros.cz

Kontaktní formulář

Naši spokojení klienti

Geodézie Mareška, Most

geodezie-mareska-most.jpg

Společnost, sídlící v tomto objektu se zabývá poskytováním služeb v oblasti...

Další reference

BOS Automotive Products CZ (Klášterec nad Ohří)

bos_logo

Od roku 2014 zajišťujeme pro společnost BOS Automotive Products CZ s.r.o....

Další reference

BOS Automotive Products CZ (Klášterec nad Ohří)

bos_logo

Od roku 2014 zajišťujeme pro společnost BOS Automotive Products CZ s.r.o....

Další reference

PFISTERER Czech s.r.o.

PFISTERER logo

HEROS poskytuje společnosti PFISTERER Czech s.r.o. úklidové služby již několik...

Další reference

Benedikt tenisové kurty,TJ Baník Most

benedikt-tenisove-kurty-tj-banik-most.jpg

Jedná se o areál tenisových kurtů v areálu Benedikt v Mostě. Objekt je...

Další reference

Zajímá vás vaše Bezpečnost

Dohledové centrum 24 nonstop 608 955 501