Elektronicky požární systém

EPS - Elektronická požární signalizace

Systém elektronické požární signalizace (EPS) je soubor zařízení k vyhodnocování požární situace v objektu. Slouží k včasné detekci požárního nebezpečí a tím následně k ochraně majetku a osob před požárem. Včasná detekce vznikajícího požáru zabrání často mnohamilionovým škodám a zachrání mnoho lidských životů.

Základní jednotkou každého systému EPS je ústředna. Ta je schopná obsluhovat různé množství koncových zařízení, tedy hlásičů a detektorů.

Systémy EPS rozdělujeme do dvou podmnožin z hlediska jejich architektury

Konvenční systémy

Jsou vhodné zejména pro méně náročné aplikace s menším počtem koncových prvků. Obvykle bývají 1-24 smyčkové. Na jednu smyčku lze připojit maximálně 30 koncových prvků. Hlavní výhodou těchto systémů je jejich cena.

ADresovatelné systémy


Dokáží na jedné průběžné (zpravidla kruhové) smyčce ovládat stovky koncových zařízení s konkrétními adresami. Přitom lze jednotlivé skupiny hlásičů nebo jednotlivé hlásiče samostatně ovládat, nastavovat práh jejich cittlivosti a v případě potřeby je vypínat nebo zapínat.

Systémy jsou obsluhovány klávesnicí nebo přímo z počítače přes běžné komunikační rozhraní. Informace o poplachu je obdobně jako u EZS možno předat na PCO, hasičský záchraný sbor, na telefon nebo na tablo obsluhy. Současně lze využít optické nebo zvukové signalizace. Součástí obslužných software obvykle bývají grafická zobrazení střeženého objektu se zákresem jednotlivých hlásičů. Při vyhlášení alarmu se pak obsluha snáže orientuje, ve které části objektu hrozí nebezpečí požáru a může včas provést varování a další nezbytná opatření. Nedílnou součástí stavební projektové dokumentace objektů, zpravidla bývají i projekty EPS. EPS je povinná v budovách, kde se předpokládá větší koncentrace osob. Projekt EPS je nutno nechat schválit reviznímu technikovi hasičského záchranného sboru u příslušného obvodu. Instalované systémy podléhají ze zákona každoroční revizi. Funkční a zrevidovaný systém EPS je další podmínkou pojišťovacích společností pro pojištění daného objektu.

Jaké hlásiče se obvykle používají?

  • Detektory kouře reagující na kouř vznikajícího požáru
  • Detektory tepla reagující na zvýšení teploty nad prahovou hodnotu
  • Termodiferenciální detektory reagují na prudký nárůst teploty
  • Tlačítka slouží k manuálnímu nahlášení požáru
  • Lineární hlásiče reagují na přerušení infračerveného paprsku kouřem
  • Plamenné hlásiče reagují na charakteristiku plamene
  • Hlásiče do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Nasávací systém nasává kouř a provádí vyhodnocení

Kontaktujte nás

Patrik Kopečný

operátor dohledového centra
+420 608 955 501
info@heros.cz

Kontaktní formulář

Zajímá vás vaše Bezpečnost

Dohledové centrum 24 nonstop 608 955 501